Hopp til innholdet

Miljø og samfunnsansvar

Moelven er et stort industrikonsern, med forskjellige virksomheter i mange lokalsamfunn. Uansett hvor vi er lokalisert, skal vi drive ansvarlig, lage produkter det er behov for, bidra til samfunnet og tilby arbeidsplasser som er vår tid verdig.

Å ta ansvar for miljø og samfunn der vi opererer, er imidlertid en selvfølgelig premiss for å være med. Moelven følger relevante lover og forskrifter, og søker å overgå kravene der det er mulig. Å opptre ansvarlig og tenke på miljøet er derfor en del av den daglige driften hos oss, enten det gjelder som trygg og ryddig arbeidsgiver, vår rolle i lokalsamfunnet, eller gjennom konkrete miljøtiltak som kildesortering, energieffektivisering og gjenvinning.

I tillegg til å skape verdier for våre eiere, skaper Moelvens virksomhet store verdier for samfunnet - som arbeidsgiver, skattebetaler og innkjøper av varer og tjenester. Vi styrker lokalt næringsliv, sysselsetter lokalt og bidrar til de ansattes velferd.